O PROJEKTU GRADNJA INFORMACIJSKO SREDIŠČE
NAČRT GRADNJE / ZEMLJEVID OBVESTILA IN NOVICE
O PROJEKTU OBJEKTI ZA PREDELAVO PUBLIKACIJE IN DRUGA GRADIVA
FINANCIRANJE ČISTILNA NAPRAVA ZA ODPADNE VODE RADIJSKE IN TV ODDAJE
CILJI IN KORISTI ZA OBČANE ODLAGALNA POLJA UPORABNE POVEZAVE
INVESTITORJI V PROJEKTU KONTAKTI
POTEK PROJEKTA
// INFORMACIJSKO SREDIŠČE // OBVESTILA IN NOVICE
V objektih RCERO MBO se zaključuje nameščanje glavne procesne opreme

Ljubljana, 27. avgust 2015 - V objektih za mehansko obdelavo odpadkov in v objektih za biološko predelavo odpadkov izvajalec zaključuje z nameščanjem glavne procesne opreme. // več...

Zasedal Svet RCERO Ljubljana

Ljubljana, 8. julij 2015 - Danes se je sešlo sedemnajst članov Sveta RCERO Ljubljana – nosilna investitorica Mestna občina Ljubljana in sovlagateljice projekta RCERO. Svet se je seznanil z aktivnostmi projekta Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana) in z informacijo o predvideni ceni storitve. // več...

Gradnja objektov RCERO do dveh tretjin končana

Ljubljana, 13. marec 2015 - Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) je največji kohezijski projekt s področja okolja v državi, v evropskem merilu pa eden najmodernejših centrov s trajnostno tehnologijo za ravnanje z odpadki. Ključni del regijskega centra so trije objekti, v katerih bo potekala mehansko-biološka obdelava odpadkov, in sicer za dve vrsti odpadkov: za ločeno zbrane biološke odpadke, iz katerih bomo pridobivali kompost, in za preostanek komunalnih odpadkov. // več...

Snaga in Strabag: Nadgradnja RCERO Ljubljana bo končana v enem

Ljubljana, 25. november 2014 - Na današnjem srečanju z mediji, ki ga je podjetje STRABAG d. o. o. organiziralo v sodelovanju z javnim podjetjem Snaga, so bili predstavljeni ključni mejniki izgradnje glavnih objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (RCERO MBO). // več...

Dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja na vpogled

Ljubljana, 10. februar 2014 - Agencija Republike Slovenije za okolje z javnim naznanilom obvešča javnost o upravnem postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-167/2006-18 z dne 29. 11. 2007 za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, to je v vlogo stranke za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju zagotovljen od 07.02.2014 do 10.03.2014 na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1a, 1102 Ljubljana (pritličje, soba P05) in sicer: ponedeljek: od 9.00 do 12.00, sreda: od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure, petek: od 9.00 do 12.00 ure. // več...

Dobre prakse naših sosedov

Ljubljana, 20. januar 2014 – Nekatere italijanske občine, iz provinc Priula in Treviso, so si zastavile ambiciozne »zero waste« cilje. Do leta 2022 želijo na območju obeh provinc, kjer je skupaj 500.000 prebivalcev v 50 občinah, ločeno zbrati kar 96,7 % vseh komunalnih odpadkov in jih predelati za ponovno uporabo. Hkrati želijo doseči, da bi leta 2022 vsak prebivalec ustvaril le 10 kg mešanih ostankov odpadkov na leto. Njihovo javno komunalno podjetje Contarina izvaja sistem ravnanja z odpadki, ki vključuje zbiranje od vrat do vrat (mešani ostanki odpadkov, kuhinjski odpadki, papir, steklo, plastika in kovine), sistem plačaj, kolikor odvržeš, sistem podatkovnih baz, nadzor in komuniciranje. // več...

ARSO izdal okoljevarstveno soglasje

Ljubljana, 6. januar 2014 – Agencija Republike Slovenije za okolje je 16. decembra 2013 izdala okoljevarstveno soglasje za poseg Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki(RCERO) Ljubljana z objekti za obdelavo odpadkov (MBO).

V januarju začetek gradnje glavnih objektov

Ljubljana, 20. december 2013 – Trenutno na gradbišču potekajo manjša in pripravljalna dela (prestavitve vodov, predobremenitve itd.). Začetek gradnje glavnih objektov je skladno s terminskim načrtom predviden januarja 2014, začetek poskusnega obratovanja glavnih objektov pa je predviden maja 2015. V jeseni so bile izvedene predvidene predobremenitve terena na območju gradnje objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO). Izvajalec del, Strabag, trenutno po delih predaja t. i. »Basic Design« dokumentacijo - to je stopnja tehnoloških načrtov med PGD (projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja) in PZI (projekti za izvedbo). Na upravno enoto Vič sta vloženi vlogi za gradbeno dovoljenje za upravno stavbo in za objekte MBO. // več...

Do 8. oktobra poteka javna razgrnitev dokumentacije za MBO

Ljubljana, 19. september 2013 – 11. septembra 2013 so se sešli člani Sveta RCERO Ljubljana, ki so se seznanili z aktivnostmi na projektu RCERO Ljubljana in okvirnim terminskim načrtom izgradnje objektov za predelavo odpadkov v okviru projekta RCERO Ljubljana, v katerega je vključenih že skoraj 700.000 prebivalcev. Izvajalec del, Strabag AG in Strabag Umweltanlagen GmbH, je z deli začel oktobra 2012. Porušili so staro avtopralnico in objekt za skladišče nevarnih gospodinjskih odpadkov, odstranili del ceste in izvedli predobremenitve terena. Pred dvema mesecema so dokončali gradnjo nadomestnih objektov – pralnice tovornjakov s periščem težke mehanizacije in skladišča nevarnih frakcij odpadkov. Oba objekta že imata uporabno dovoljenje in sta v uporabi za potrebe odlagališča in zbiranje odpadkov. // več...

Ljubljani za las ušel naziv Zelena prestolnica Evrope leta 2015

Ljubljana, 21. junij 2013 – V finalnem izboru za naziv Zelene prestolnice Evrope so bila letos štiri evropska mesta, Ljubljana, Bruselj, Glasgow in Bristol, ki je na koncu kot priznanje za svoje projekte na področju okolja in zelene ekonomije, ki prispevajo h kakovosti življenja v mestu, prejelo naziv Zelena prestolnica Evrope leta 2015. Kandidate komisija ocenjuje na podlagi 12 kazalnikov doseganja visokih okoljskih standardov, kot so boj proti podnebnim spremembam, kakovost politike javnega prometa, zelena urbana območja, kakovost zraka, omejevanje hrupa, ravnanje z odpadki, poraba vode, ekološke inovacije, upravljanje z okoljem in energetska politika. Ljubljana se je že potegovala za ta naziv, a ji tako daleč kot letos še ni uspelo priti. Upamo, da ji bosta izgradnja RCERA in njegov prispevek k reševanju problematike zbiranja in predelave odpadkov prinesla še kakšen glas več.

V RCERO vključenih že 32 občin

Ljubljana, 31. maj 2013 – Projekt nadgradnje RCERO Ljubljana mnoge občine prepoznavajo kot ekološko odlično in najbolj primerno rešitev za odgovorno ravnanje z odpadki. Prvim sedmim občinam podpisnicam in sovlagateljicam, ki so medobčinsko pogodbo za projekt nadgradnje RCERO Ljubljana podpisale leta 2006, so se pozneje postopoma pridružile še druge občine. Aprila 2013 so k projektu RCERO Ljubljana pristopile občine Vrhnika, Borovnica in Log–Dragomer in tako je v RCERO Ljubljana zdaj vključenih že 32 občin.

Gradnja objektov za obdelavo odpadkov (MBO)

Ljubljana, 31. maj 2013 – Glavni del projekta nadgradnje RCERO Ljubljana so objekti za predelavo odpadkov. Izbrali smo tehnološko najmodernejši in ekološko najbolj trajnosten koncept: napravo, ki iz obnovljivega bioplina proizvaja zeleno elektriko, iz odpadne embalaže pa sekundarno gorivo. S tem bo preostanek odpadkov za odlaganje zmanjšan na minimum, poleg tega pa se bosta proizvajali električna in toplotna energija za uporabo neposredno na objektu.

Prebivalec Slovenije leta 2011 ustvaril manj odpadkov

Ljubljana, 19. marec 2013 – Podatki evropskega statističnega urada Eurostat za 2011 kažejo, da je prebivalec v 2011 ustvaril 411 kilogramov komunalnih odpadkov, kar je 11 kilogramov manj kot v letu 2010. S tem se je Slovenija uvrstila pod evropsko povprečje, ki je 503 kilogramov komunalnih odpadkov na osebo. Zanimivo je, da je količina odpadkov na odlagališčih ostala enaka, medtem ko se je delež recikliranih odpadkov zmanjšal za 5 odstotkov. Slovenija naj bi veljala za eno od držav EU z najvišjimi stopnjami recikliranja - v Sloveniji le to znaša 34 odstotkov. Večji delež odpadkov pa reciklirajo le Nemčija (45 odstotkov), Irska (37 odstotkov) in Belgija (36 odstotkov). Po zadnjih razpoložljivih podatkih Eurostata je v Sloveniji leta 2011 od 351 kilogramov obdelanih odpadkov na osebo na odlagališčih pristalo 58 odstotkov, sežgalo dva odstotka, recikliralo 34 odstotkov, kompostiralo pa šest odstotkov. .

Projekt RCERO Ljubljana bogatejši še za eno občino

Šmartno pri Litiji, 25. oktober 2012 – Občina Šmartno pri Litiji je včeraj, 24. oktobra 2012, podpisala pogodbo o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana. Projekt nadgradnje RCERO Ljubljana je v Sloveniji najobsežnejši projekt na področju problematike ravnanja z odpadki in je s 65,88 odstotki sredstev sofinanciran iz Kohezijskega sklada. Nosilni investitor je Mestna občina Ljubljana, v projekt pa je zdaj z novo občino pristopnico vključno z MOL vključenih že 29 občin širše osrednjeslovenske regije. Na slavnostnem dogodku so sodelovali Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, Milan Izlakar, župan občine Šmartno pri Litiji, in Janko Kramžar, direktor Snage d. o. o. // več...

Avstrijsko podjetje Strabag pričelo z gradbenimi deli

Ljubljana, 19. oktober 2012- STRABAG je pričel z gradbenimi deli za nadgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki na ljubljanskem Barju. Kot je obljubil že županu MOL Zoranu Jankoviću, je v izvajanje svojih del vključil slovenska podjetja. // več...

Zelena luč za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov

Ljubljana, 28. september 2012 - Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in predstavnika konzorcija STRABAG Gerhard Schinnerl in Thomas Büchner so včeraj podpisali pogodbo za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov v višini 112 milijonov evrov. // več...

Objekte za predelavo odpadkov bo gradil konzorcij Strabag

Ljubljana, 3. september 2012 - Po preučitvi odločitve Državne revizijske komisije (DKOM), ki je 12.6.2012 razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila, je strokovna komisija naročnika v skladu z napotki DKOM še enkrat pregledala ponudbe, prejete v postopku s pogajanji januarja 2012, in ponovno ugotovila, da so ponudbe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. // več...

Naročnik načrtuje dodatni krog pogajanj v sklopu javnega naročila za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov

Ljubljana, 9. julij. 2012- Po preučitvi odločitve Državne revizijske komisije, ki je ni moč enoznačno razlagati, se je naročnik odločil, da bo najverjetneje in ob upoštevanju zahtev Državne revizijske komisije izpeljal dodatni krog pogajanj. več...

Državna revizijska komisija razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila

Ljubljana, 15. junij. 2012- Naročnik je 17. aprila 2012 ponudnike obvestil, da je kot najugodnejšo ponudbo v sklopu javnega naročila za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov izbral ponudbo ponudnika STRABAG AG več...