Državna revizijska komisija razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila

15. 06. 2012
konzorcij GORENJE d.d. in DANECO IMPIANTI SRL

Naročnik je 17. aprila 2012 ponudnike obvestil, da je kot najugodnejšo ponudbo v sklopu javnega naročila za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov izbral ponudbo ponudnika STRABAG AG, Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal/Drau, Austria, v skupnem nastopu s ponudnikom STRABAG UmweltanlagenGmbH. Izbrani ponudnik je ponudil najnižjo investicijsko vrednost in najnižje stroške obratovanja.

Gorenje,d.d., in Riko, d. o.o., sta 26. oziroma 30.4. 2012 vložila zahtevka za revizijo in predlagala razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila. Državna revizijska komisija je 12.6.2012 odločila, da se ugodi zahtevkoma prvega in drugega vlagatelja ter da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila z dne 17.4.2012. Državna revizijska komisija »ugotavlja, da naročnikovo ravnanje, ko po tem, ko se že seznani s končnimi ponudbenimi cenami, zagotovi dodatna sredstva, ni transparentno (kršitev 8. člena ZJN-2) in krši enakopravno obravnavo ponudnikov (kršitev 9. člena ZJN-2), saj omogoča naročniku nedopustno arbitrarnost in diskrecijo, ki nima podlage v ZJN-2.«

Naročnik preučuje nadaljnje korake in za zdaj nima dodatnih pojasnil.

Nazaj