Gradnja objektov RCERO do dveh tretjin končana

13. 03. 2015

Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) je največji kohezijski projekt s področja okolja v državi, v evropskem merilu pa eden najmodernejših centrov s trajnostno tehnologijo za ravnanje z odpadki. Ključni del regijskega centra so trije objekti, v katerih bo potekala mehansko-biološka obdelava odpadkov, in sicer za dve vrsti odpadkov: za ločeno zbrane biološke odpadke, iz katerih bomo pridobivali kompost, in za preostanek komunalnih odpadkov. Gradnja RCERO Ljubljana poteka v skladu z načrti: gradbeni objekti so do dveh tretjin končani, v objekte za mehansko-biološko predelavo, ki so pokriti in zaprti, pa je že vgrajen del opreme. Regijski center bo s poskusnim obratovanjem začel letošnjo jesen in predstavlja dolgoročno ureditev problematike ravnanja z odpadki za tretjino Slovenije oz. 700.000 prebivalcev.

Izgradnja RCERO Ljubljana je tudi primer dobre prakse na področju ustvarjanja zelenih delovnih mest, povezovanja in sodelovanja občin ter predstavlja povezovalni element ravnanja z odpadki v Sloveniji med občinami ter regijami.

 

Nazaj