Na Barju svečano otvorili čistilno napravo za čiščenje izcednih voda, zgrajeno v okviru projekta »Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana« (RCERO Ljubljana)

06. 07. 2010

Dr. Roko Žarnić, minister za okolje in prostor RS, Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, in Janko Kramžar, direktor podjetja Snaga Ljubljana d. o. o., so na ljubljanskem odlagališču nenevarnih odpadkov Barje danes svečano otvorili čistilno napravo za izcedne vode. Objekt je sestavni del približno 144 milijonov evrov vrednega projekta, ki ga v višini 77,5 milijona evrov iz Kohezijskega sklada sofinancira Evropska unija in ki je doslej največji kohezijski projekt Slovenije s področja okolja.

»Danes vidimo konkretne koristi slovenskega članstva v Evropski uniji,« je uvodoma poudaril minister za okolje in prostor Roko Žarnić ter poudaril pomen nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki in izpostavil »dobrobiti, ki jih urejanje problematike ravnanja z odpadki prinaša prebivalcem, ena od njih je tudi zmanjšanje nevarnega metana v ozračju.« Nadgradnja RCERO namreč obsega izgradnjo novega odlagalnega polja za odlaganje nenevarnih odpadkov, čistilne naprave za izcedne vode in objektov za predelavo odpadkov. Za slednje je v teku izbira izvajalca, novo odlagalno polje je bilo v uporabo predano junija lani, čistilna naprava pa poskusno deluje od marca letos. »V tej državi se stvari res spreminjajo, in to na bolje,« je prepričan ljubljanski župan Zoran Janković. »To dokazuje sodelovanje 24 občin, združenih v projekt, ki bo prebivalcem teh občin zagotovil mirno življenje za naslednjih 50 let.«

Izpeljava dobrih 10 milijonov evrov vrednega podprojekta izgradnje čistilne naprave se je z objavo razpisa za izvajalca del začela septembra 2007, leto kasneje je bila podpisana pogodba, gradbena dela so stekla marca 2009, poskusno obratovanje in postopni zagon se je začel marca 2010, z rednim obratovanjem pa naj bi naprava predvidoma začela januarja prihodnje leto. Čistilna naprava lahko dnevno prečisti do 640 m3 izcednih voda iz odloženih odpadkov, predvidena povprečna dnevna količina voda, ki se lahko očisti na čistilni napravi, pa je 400 m3. Izbran tehnološki postopek vključuje biološko čiščenje s pomočjo membranskega bioreaktorja (MBR), naknadno adsorbcijo na aktivnem oglju in selektivno ionsko odstranjevanje bora. »Čistilna naprava je delček nadgradnje RCERO, projekta, ki je velik tudi v evropskem merilu. Je dokaz, da javno podjetje lahko vodi tako velik projekt, in uresničitev mojih sanj,« je izpostavil direktor podjetja Snaga Ljubljana Janko Kramžar.

Vsi trije govorniki so bili mnenja, da h kakovostnemu in pravočasnemu izvajanju projekta pomembno prispeva zavzetost številnih deležnikov: občin oz. županov, državnih ustanov, sodelavcev MOL in podjetja Snaga ter izvajalcev. In katere cilje dosegamo z novo čistilno napravo za izcedne vode? Najpomembnejši je izpolnitev pogoja v okoljevarstvenem dovoljenju za odlaganje odpadkov, kar nam bo omogočala odlaganje odpadkov tudi v prihodnje. Pomembno je tudi, da se v kanalizacijo in centralno čistilno napravo ne bodo iztekale izcedne vode ter obremenjevale kapacitet centralne čistilne naprave v Zalogu. Celoten projekt nadgradnje RCERO, za katerega je Evropska komisija odločbo izdala aprila 2009, po pooblastilu Mestne občine Ljubljana (MOL) in preostalih vključenih občin vodi javno podjetje Snaga, izgradnjo čistilne naprave pa s skupaj s podizvajalci opravilo podjetje RIKO d. o. o.

Nazaj