Naročnik načrtuje dodatni krog pogajanj v sklopu javnega naročila za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov

09. 07. 2012

Po preučitvi odločitve Državne revizijske komisije, ki je ni moč enoznačno razlagati, se je naročnik odločil, da bo najverjetneje in ob upoštevanju zahtev Državne revizijske komisije izpeljal dodatni krog pogajanj.

Proces izbire bi bilo moč izvesti razmeroma hitro, kar pa zadeva ogroženost črpanja evropskih sredstev do konca leta 2015, se bo naročnik trudil v dveh smereh, in sicer bo z izbranim ponudnikom skušal poiskati rezerve znotraj roka za izvedbo, poleg tega pa bo z usklajeno akcijo prek države skušal doseči delno podaljšanje obdobja črpanja sredstev. Do zdaj je bil del sredstev iz Kohezijskega sklada EU že pridobljen, in sicer za izgradnjo čistilne naprave za izcedne vode, izgradnjo 3. faze enotnega IV. in V. polja ter obveščanje javnosti (nekaj več kot 8 milijonov evrov).      

Nazaj