Občine širše Osrednje slovenske regije združene v skrbi za okolje

23. 06. 2010

Občina Grosuplje je danes gostila osem županov razširjene osrednje slovenske regije, ki so podpisali Pogodbo o pristopu sedmih občin k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana. Projekt RCERO Ljubljana je v Sloveniji najobširnejši projekt na področju reševanja ravnanja z odpadki in je v 65,88 % sofinanciran iz kohezijskega sklada. Nosilni investitor je Mestna občina Ljubljana, ki zastopa tudi interese ostalih šestnajst občin sovlagateljic projekta RCERO. Nove občine pristopnice so se zavezale k skupnemu koriščenju načrtovanih kapacitet RCERO Ljubljana.

Glavni razlog za podpis Pogodbe o pristopu občin k projektu Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana je skupna rešitev problematike reševanja ravnanja z odpadki v osrednji slovenski regiji na način, ki je prijazen do okolja. Objekti RCERA bodo omogočali predelavo odpadkov, kar pomeni, da odpadkov ni potrebno odlagati, hkrati pa ponujali dodatno pridobivanje sekundarnega goriva za energetsko izrabo.

Občine, ki danes podpisujejo pogodbo o sodelovanju pri projektu RCERO so poleg Mestne občine Ljubljana še Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Cerklje na Gorenjskem.

Podpis pogodbe o ravnanju z odpadki v objektih RCERA predstavlja primer dobre prakse interesnega povezovanja občin in izvajalcev javnih gospodarskih služb na regijskem nivoju.

Projekt RCERO Ljubljana je eden izmed pomembnejših projektov s področja ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji, saj se bo s podpisom pogodbe število prebivalcev, ki bodo vključeni v projekt RCERO povzpelo na 470.000. Projekt RCERO Ljubljana je zato uvrščen v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 do 2013, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije.

Nazaj