Predstavili okoljsko poročilo

14. 12. 2010

Evropska okoljska politika je lahko, predvsem ko gre za boj proti podnebnim spremembam, zmanjšanje emisij, problematiko odpadkov in kemikalij ter doseganje energetskih ciljev, vzor celemu svetu, je ob predstavitvi letnega poročilo o stanju evropskega okolja z naslovom »Evropsko okolje – stanje in možnosti 2010«, ki ga je pripravila Evropska okoljska agencija, dejal evropski komisar za okolje Janez Potočnik.

Potočnik je ob tem poudaril, da je bilo v zadnjih desetih letih na okoljevarstvenem področju narejeno ogromno, a da delo še ni končano. Poročilo ugotavlja, da so vzroki za nastali položaj še vedno prisotni in da bi lahko več naredili predvsem za ohranitev naravnega okolja in zmanjšanje onesnaženosti zraka v urbanih okoljih, Evropejci pa prav tako še vedno proizvajamo preveč odpadkov. Poročilo izpostavlja tudi potrebo po boljši ozaveščenosti ljudi, ki se morajo bolje zavedati posledic svojih odločitev.

Kot je povedal Potočnik, se je treba pri oblikovanju prihodnjih okoljskih politik osredotočiti predvsem na trajnostno izrabljanje naravnih virov. »Ocene kažejo, da bo do leta 2050 svetovno prebivalstvo naraslo s šest na devet milijonov, največjo porast napovedujejo srednjemu sloju v rastočih gospodarstvih. In glede na trende pri potrošnji, si lahko predstavljamo, kakšen pritisk bo to pomenilo na naravne vire,« je dejal Potočnik in dodal, da morajo vse sprejete politike skupaj delovati za doseganje okoljskih ciljev.

Nazaj