RCERO Ljubljana predstavili medijem

16. 11. 2015

Ljubljanski Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) je 6. novembra dobil dovoljenje za poskusno obratovanje. Največji tovrstni center v Sloveniji, ki se ponaša z najmodernejšo okoljsko tehnologijo, smo razkazali predstavnikom medijev.

Tisto, kar odložimo v črne zabojnike - preostanek odpadkov - , gre v tovarno, kjer odpadke zmeljemo in presejemo, ločimo v težko frakcijo, to so organski odpadki, in lahko frakcijo, ki je v glavnem gorljiva. Ta gre v drugi objekt, kjer odstranimo primesi in jo obdelamo do kakovosti goriva z višjo (za cementarne) ali nižjo (za termoelektrarne) kalorično vrednostjo. Težka frakcija gre v biološke reaktorje, kjer poteka anaerobna razgradnja. V dveh tednih iz teh odpadkov nastane bioplin in digestat, ki ga posušimo in pošljemo v termično obdelavo. Bioplin poganja tri nove motorje, ki skupaj z obstoječimi pokrijejo potrebe Rcera po elektriki in toploti. Po obdelavi preostanka odpadkov bomo tako odložili med 5 in 10 odstotkov odpadkov, ki bodo brez škodljivih vplivov na okolje.

V drugem objektu predelujemo ločeno zbrane bio odpadke ter iz njih pridobivali kompost. Biorazgradljivi odpadki gredo najprej v poseben reaktor. Ta reaktor je velika betonska stavba, ki se z zunanje strani ogreva, da vzdržujemo temperaturo približno 55 stopinj Celzija. V reaktorju so mešala, ki to maso odpadkov mešajo in bioodpadki potujejo od vstopa do izstopa iz tega reaktorja približno 3 tedne. V teh treh tednih se razkrajajo brez prisotnosti kisika in pri tej razgradnji nastaja bio plin. Ko pregnita masa pride iz reaktorja, se na določenih napravah ožame oziroma loči od vode. Tako dobimo suh del, ki ga prepeljemo v zorilni del, kjer ga dlje časa intenzivno prezračujemo in se pri tem še dodatno razkraja. Potem pa sledi še zadnja, tretja faza, ko pod nadstrašnico približno 3 mesece masa še dodatno zori do kakovosti komposta.

Nazaj