Šolanje voznikov in upravljavcev naprav RCERO Ljubljana

12. 10. 2015

Danes se je začelo izobraževanje voznikov in upravljavcev naprav RCERO Ljubljana. V času poskusnega obratovanja (leto 2016) bo kadre zaposlovalo hčerinsko podjetje Strabaga, MBO UK Ljubljana Usposabljanje kadrov, d. o. o.. V objektih regijskega centra bo zaposlenih približno 90 oseb, vse pa so poiskali  na slovenskem trgu. Razpisi so bili objavljeni v javnih občilih in na zaposlitvenih portalih, in sicer za delavce na tehtnici, strojnike in upravljavce naprav, upravljavce bagra, žerjaviste, procesnega tehnologa ali biologa, mehanike/ključavničarje, električarje itd.

Nazaj