V Ljubljani je uradno začel delovati Regijski center za ravnanje z odpadki - Rcero Ljubljana uradno pričel delovati

18. 11. 2015

Rcero Ljubljana je zgradil avstrijski konzorcij Strabag – Na svečani otvoritvi je poleg direktorja javnega podjetja Snaga, Janka Kramžarja in župana Mestne občine Ljubljana, Zorana Jankovića, spregovorila tudi ministrica za okolje Irena Majcen.

Osnovni namen RCERO Ljubljana je predelava odpadkov iz 37 slovenskih občin in s tem pridobitev toliko energije, ki bo zadoščala za delovanje centra, manj kot pet odstotkov odpadkov pa bo ostalo nepredelanih.

Ključni del regijskega centra so trije objekti, v katerih poteka mehansko-biološka obdelava odpadkov. V teh objektih se obdelujeta dve vrsti odpadkov: ločeno zbrani biološki odpadki in  preostanek mešanih komunalnih odpadkov. Sprejemajo in sortirajo tudi kosovne odpadke. Časovnica RCERO Ljubljana predvideva poskusno obratovanje v letu 2016 in garancijsko obdobje v letu 2017, z januarjem 2018 pa bo projekt RCERO Ljubljana zaključen.

RCERO Ljubljana, ki je s 65 odstotki sredstev sofinanciran iz evropskega kohezijskega sklada in je primer dobre prakse na področju povezovanja in sodelovanja občin ter povezovalni element ravnanja z odpadki v Sloveniji med občinami in regijami. V RCERO Ljubljana je trenutno vključenih 37 občin in tako skrbi za odpadke tretjine Slovenije.

Nazaj