V sklopu javnega naročila za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov prispele tri ponudbe

17. 11. 2010
Za projekt Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - objekt za predelavo odpadkov, v okviru javnega naročila po postopku konkurenčnega dialoga – rešitve 1. krog, so do 13. oktobra 2010, do 13:00 ure, na naslov pooblaščenega naročnika SNAGA javno podjetje d. o. o., Povšetova 6, SI – 1000 Ljubljana, prispele rešitve naslednjih kandidatov:
  • Konzorcij GORENJE d.d. & DANECO IMPIANTI SRL
  • Konzorcij RIKO d.o.o. & CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d.
  • Konzorcij STRABAG AG & STRABAG Umweltanlagen GmbH
Posredovane ponudbe vsebujejo tehnične rešitve, skladno z zahtevami naročnika, medtem ko je finančno ovrednotenje rešitev zaenkrat pravno nezavezujoče za ponudnika. Posredovane tehnične rešitve bo komisija analizirala in na podlagi analize pripravila zahteve za drugi krog pogajanj. V okviru postopka konkurenčnega dialoga so predvideni trije krogi, ki se bodo zaključili predvidoma v prvi polovici naslednjega leta. Šele zadnja ponudba bo pravno zavezujoča za ponudnika. Planiramo, da bo ponudnik izbran in pogodba podpisana septembra 2011.
Nazaj