Z novo strategijo Evropske komisije do boljše uporabe bioloških odpadkov

16. 06. 2010

Evropska komisija je maja predstavila ukrepe za izboljšanje ravnanja z biološkimi odpadki v EU ter izkoristek pomembnih okoljskih in gospodarskih prednosti. Vrtni odpadki ter kuhinjski in živilski odpadki predstavljajo 88 milijonov ton komunalnih odpadkov letno in imajo velike možne vplive na okolje. Kot obnovljiv vir energije in reciklirani materiali pa imajo tudi pomembne prednosti. Evropski komisar za okolje Janez Potočnik pravi: „V EU že imamo pomemben sistem zakonodaje, ki ureja biološke odpadke. Vendar lahko z boljšim izvajanjem in izvrševanjem pridobimo še več koristi iz bioloških odpadkov. To ne bo le pomagalo v boju proti podnebnim spremembam, temveč bo proizvodnja komposta in bioplina dobre kakovosti prispevala tudi k zdravim tlem in upočasnjevanju izgube biotske raznovrstnosti.“

Glavna okoljska grožnja, ki jo povzročajo biološki odpadki, je proizvodnja metana, močnega toplogrednega plina, ki je 25 -krat močnejši od ogljikovega dioksida. V skladu z analizo Komisije na ravni EU ni političnih vrzeli, ki bi lahko državam članicam preprečile, da sprejmejo ustrezne ukrepe v zvezi z BIO odpadki. Doseženi napredek v mnogih državah članicah dokazuje, da je veljavna zakonodaja na področju odpadkov odlična osnova za napredno ravnanje z biološkimi odpadki. Prednostni ukrepi vključujejo dosledno uveljavljanje ciljev preusmerjanja bioloških odpadkov z odlagališč, ustrezno uporabo hierarhije odpadkov in drugih določb Okvirne direktive o odpadkih, da bi se kot prednostna zadeva uvedli sistemi za ločeno zbiranje.

Podporne pobude na ravni EU, npr. razvoj standardov za kompost, bodo ključne za pospeševanje napredka in zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev v vsej EU. To vključuje posebna navodila in kazalce za preprečevanje nastajanja bioloških odpadkov z možnimi prihodnjimi zavezujočimi cilji, standardi za kompost ter smernicami za upoštevanje življenjskega kroga in njegove ocene v sektorju odpadkov.

Države članice imajo sicer zelo različne nacionalne politike za ravnanje z biološkimi odpadki, od skromnih ukrepov v nekaterih državah članicah do velikopoteznih politik v drugih. Okoljske in gospodarske prednosti različnih metod ravnanja z biološkimi odpadki so odvisne tudi od lokalnih razmer, npr. gostote prebivalstva, podnebja in infrastrukture. Kompostiranje in anaerobna presnova omogočata najbolj obetavne okoljske in gospodarske možnosti za biološke odpadke, ki jih ne moremo preprečiti. Vendar je pomemben predpogoj dobra kakovost vnosa v te postopke. V večini primerov se to najlaže doseže z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov.

Visoko učinkoviti sistemi, ki temeljijo na ločevanju različnih tokov bioloških odpadkov, že obstajajo v Avstriji, Nemčiji, Luksemburgu, na Švedskem, v Belgiji, na Nizozemskem, v Kataloniji v Španiji in na nekaterih območjih v Italiji.

Nazaj