Za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov izbran konzorcij STRABAG

23. 04. 2012

V skladu z 79. členom Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur. l. RS, št. 128/2006, 16/2008 in 19/2010 in 18/2011) je bila ponudba ponudnika STRABAG AG, Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal/Drau, Austria, v skupnem nastopu s ponudnikom STRABAG UmweltanlagenGmbH, ki je predložil popolno ponudbo, izbrana kot najugodnejša za zgoraj omenjeno javno naročilo po postopku s pogajanji. Pogodba bo podpisana v skladu z določbami razpisne dokumentacije v višini 112.220.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV).

Ponudbena cena investicije torej znaša 112.220.000,00 EUR, prvotno zagotovljena sredstva naročnika so znašala 102.912.299,01 EUR, manjkajoča sredstva v višini 9.307.701,00 EUR pa zagotavljajo občina investitorica (Mestna občina Ljubljana) in občine sovlagateljice (Občina Brezovica, Občina Dobrova-Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Horjul, Občina Medvode in Občina Škofljica), vsaka v svojem lastniškem deležu (delež MOL znaša 87,32 %).

Nazaj