Zasedal Svet RCERO Ljubljana

08. 07. 2015

Danes se je sešlo sedemnajst članov Sveta RCERO Ljubljana – nosilna investitorica Mestna občina Ljubljana in sovlagateljice projekta RCERO. Svet se je seznanil z aktivnostmi projekta Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana) in z informacijo o predvideni ceni storitve. Gradnja objektov in montaža glavne procesne opreme za mehansko obdelavo odpadkov je v zaključni fazi, v objekte za biološko predelavo, ki so pokriti in zaprti, se namešča glavna procesna oprema. Rok za dokončanje gradnje ter začetek poskusnega obratovanja konec leta 2015 je realen in dosegljiv.

Nazaj