Zasedal svet Rcero Ljubljana in novi svet Rcero Ljubljana

24. 12. 2015

Danes se je sestal Svet RCERO Ljubljana, ki se je seznanil z aktivnostmi projekta Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO LJUBLJANA).

Po uspešno izvedenih tehničnih pregledih je bila 2. novembra letos izdana odločba za poskusno obratovanje objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO) v trajanju dvanajstih mesecev in od takrat naprej je v teku poskusno obratovanje. Potekala je tudi 1. konstitutivna seja novega Sveta RCERO LJUBLJANA. Svet RCERO Ljubljana se je na redni seji seznanil s stanjem projekta, s stanjem koncesijskih razmerij z občinami pristopnicami, navodilom o načinu predaje odpadkov v RCERO LJUBLJANA in Elaboratom o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO LJUBLJANA za leti 2016 in 2017, ki se bodo izvajale v okviru RCERO LJUBLJANA. 

Sporočilo za medije (.pdf)

Nazaj