Zasedal svet Rcero Ljubljana

19. 04. 2016

Ljubljana, 19. april 2016 – Sešel se je Svet RCERO Ljubljana, ki se je seznanil z aktivnostmi projekta Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana). Od skupno 37 občin pristopnic v RCERO Ljubljana svoje odpadke oddaja 27  občin. Začetek rednega obratovanja objektov mehanske obdelave je december 2016, objektov biološke obdelave pa marec 2017. Potekala je tudi 2. redna seja novega Sveta RCERO LJUBLJANA.

V RCERO Ljubljana trenutno odpadke dovaža 27 občin. V obdobju med 1. januarjem in 31. marcem je bilo skupno prevzetih 16 tisoč ton mešanih komunalnih odpadkov, kar predstavlja 69,28 odstotkov količine, predvidene v Elaboratu za izračun cene za leto 2016. Pri biorazgradljivih odpadkih je bilo v obdelavo prevzetih 4.448,5 ton odpadkov, kar predstavlja 64 odstotkov količine, predvidene v Elaboratu za izračun cene za leto 2016. Pri biorazgradljivih odpadkih pričakujemo porast količin v drugem in tretjem kvartalu leta.

V RCERO Ljubljana je trenutno vključenih 37 občin, ki so podpisale veljavne pogodbe. Javno podjetje Snaga Ljubljana, ki vodi projekt, skladno z zakonodajo z občinami koordinira postopke, ki se zaključijo s sklenitvijo koncesijskih pogodb. Pospešene aktivnosti v zadnjih mesecih potekajo na področju podeljevanja koncesij s strani občin pristopnic. Večina občin, vključenih v projekt RCERO LJUBLJANA, je že obravnavala in sprejela Odlok o podelitvi koncesije. Podeljenim koncesijam sledi podpisovanje koncesijskih pogodb. Trenutno je v teku usklajevanje besedil z občinami. Kot začasne koncesijske pogodbe se skladno z Odloki o podelitvi koncesije uporabljajo pogodbe o pristopu občin k RCERO Ljubljana.

Na sejah obeh svetov je bilo ugotovljeno, da posamezne občine pristopnice z nedovažanjem vseh zbranih mešanih komunalnih odpadkov oziroma biorazgradljivih odpadkov v obdelavo v RCERO Ljubljana oziroma nepravočasno podelitvijo koncesije javnemu podjetju Snaga za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov, kršijo pristopne pogodbe k RCERO Ljubljana in sprejete sklepe Sveta RCERO Ljubljana oz. Sveta RCERO LJUBLJANA z dne 24. 12. 2015 in s tem resno ogrožajo uspešno izvedbo poskusnega obratovanja RCERO Ljubljana ter povečujejo tveganje za ohranitev cen na obstoječi ravni. Oba sveta sta tako naložila javnemu podjetju Snaga, da občine pristopnice, ki tudi do 30. junija 2016 ne bodo začele v RCERO LJUBLJANA voziti vseh zbranih mešanih komunalnih oziroma biorazgradljivih odpadkov v obdelavo, in/ali občine pristopnice, ki do 30. junija 2016 še ne bodo sprejele odloka o podelitvi koncesije Snagi za opravljanje javne službe, skladno s sklenjenimi pogodbami o pristopu in sprejetimi sklepi pisno pozove k spoštovanju le-teh in opozori na vložitev ustreznih tožb v primeru nadaljnjega neizpolnjevanja sprejetih obveznosti ter sklepov.

Sporočilo za medije (.pdf)

Nazaj