Zelena luč za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov

28. 09. 2012

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in predstavnika konzorcija STRABAG Gerhard Schinnerl in Thomas Büchner so včeraj podpisali pogodbo za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov v višini 112 milijonov evrov.

»To je prva pogodba, ki jo podpisujem v večji vrednosti s tujim partnerjem. Moja želja pa je, da ta projekt izbrani ponudnik naredi v najboljši kvaliteti. Za to bodo seveda skrbeli kolegi iz Snage, ki po pooblastilu MOL izvaja projekt, in nadzorni organi«, je ob popisu pogodbe dejal župan MOL Zoran Janković. Za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov se je, po dolgotrajnih postopkih in pritožbah ponudnikov za izbor izvajalca, končno prižgala zelena luč. To je razveselilo tudi člana uprave družbe STRABAG AG Gerharda Schinnerla: »Zelo me veseli, da lahko danes v imenu Strabaga podpišem pogodbo za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov, kar je pomemben prispevek k varovanju okolja. Snaga je izbrala tehnološko najmodernejši in ekološko najbolj trajnosten koncept: napravo, ki iz obnovljivega bioplina proizvaja zeleno elektriko, iz odpadne embalaže pa sekundarno gorivo. S tem bo preostanek odpadkov za odlaganje zmanjšan na minimum, poleg tega pa se bosta proizvajali električna in toplotna energija za uporabo neposredno na objektu.«

Naročnik je namreč 23. avgusta 2012 kot najugodnejšo ponudbo v sklopu javnega naročila za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov izbral ponudbo ponudnika STRABAG AG, Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal/Drau, Austria, v skupnem nastopu s ponudnikom STRABAG UmweltanlagenGmbH,in sicer zaradi najnižjih stroškov investicije in najnižjih stroškov obratovanja. Začetek poskusnega obratovanja objektov za predelavo odpadkov je zdaj predviden junija 2015, redno obratovanje pa oktobra 2016.

Nazaj