Sistem zbiranja odpadkov v Ljubljani

Predstavitveni film opisuje sistem zbiranja odpadkov v Ljubljani, problem naraščanja biološko razgradljivih odpadkov, težave, ki se pojavljajo na odlagališču ob obstoječem načinu ravnanja z odpadki in rešitev, ki bo pomembno izboljšala obstoječe stanje in zadostila EU direktivam – projekt Nadgradnja RCERO Ljubljana.

Nazaj