Odlagalno polje

Novo polje za odlaganje nenevarnih odpadkov (v okviru RCERO Ljubljana je bila izpeljana 3. faza enotnega IV. in V. odlagalnega polja) redno obratuje od septembra 2009. Zagotavlja skoraj pet hektarjev novih površin, kamor bi lahko odložili približno 900 tisoč kubičnih metrov odpadkov.