Cilji in koristi

Kaj prinaša RCERO Ljubljana?

  • dolgoročno ureditev problematike ravnanja z odpadki za tretjino Slovenije;
  • najboljši in najsodobnejši sistem predelave odpadkov v Sloveniji;
  • uporabo najmodernejše in trajnostne tehnologije za ravnanje z odpadki v evropskem merilu;
  • primer dobre prakse na področju povezovanja in sodelovanja občin ter povezovalni element ravnanja z odpadki v Sloveniji med občinami ter regijami;
  • zelena delovna mesta.

 

Objekti in naprave, zgrajeni v okviru RCERO Ljubljana omogočajo:

  • proizvodnjo zelene električne energije iz obnovljivega vira bioplina;
  • pridobivanje komposta iz bioloških odpadkov, ki se uporablja v vrtnarstvu in pri urejanju odlagališča;
  • pridobivanje sekundarnega goriva iz odpadne lahke frakcije mešanih komunalnih odpadkov;
  • proizvodnjo električne in toplotne energije za lastno rabo;
  • da po predelavi na odlagališču konča manj kot 5 odstotkov odpadkov, ki jih ni mogoče ponovno porabiti kot surovine ali energente, pa še ti odloženi odpadki so brez škodljivih vplivov na okolje.