Financiranje in investitorji

Projekt RCERO Ljubljana je obsežen in zahteven tudi s finančnega vidika, saj je Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana največji kohezijski projekt s področja okolja v državi. Evropska komisija je leta 2009 zanj odobrila 77,5 milijona evrov, preostanek do skupne vrednosti projekta 155 milijonov evrov (z DDV) pa se zagotavlja iz državnega in občinskih proračunov ter iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.