Edinstveni v Sloveniji. Zgled Evropi.
Edinstveni v Sloveniji. Zgled Evropi.
Zelena delovna mesta. Zelena energija.
Po predelavi na odlagališču konča manj kot 5 % ostanka odpadkov.
Najmodernejša in trajnostna tehnologija.
Predelava mešanih komunalnih odpadkov.
Rcero Ljubljana
Več

JP VOKA SNAGA d.o.o.

Vodovodna ulica 90, SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 477 96 00
Fax: +386 (0)1 477 97 13
E: vokasnaga@vokasnaga.si
S: www.vokasnaga.si