RCERO Ljubljana uspešno obratuje še naprej z vključenimi 43 občinami

10. 02. 2017

RCERO Ljubljana, kjer so združili moči Evropska komisija, Republika Slovenija in 43 vključenih občin, je uspešno prestal poskusno obratovanje. Uporabno dovoljenje, izdano za objekte RCERO Ljubljana, je postalo pravnomočno  4. 11. 2016. Projekt se izvaja od leta 2009, ko je bilo zgrajeno novo odlagalno polje. Kasneje je bila zgrajena še čistilna naprava za izcedne vode, ki obratuje od leta 2011. Ob koncu leta 2015 pa so bili zgrajeni še objekti za mehansko in biološko obdelavo odpadkov (RCERO MBO). Vodilna občina pri projektu je Mestna občina Ljubljana, ki je po zaključku poskusnega obratovanja, RCERO predala v upravljanje Javnemu podjetju Snaga d. o. o. RCERO Ljubljana je največji tovrstni center v Sloveniji, ki se ponaša z najmodernejšo okoljsko tehnologijo. Tehnološko izpopolnjene naprave in objekti so sposobni sprejemati in predelati do 171 tisoč ton odpadkov na leto. Iz obrata bo šlo do 30.000 ton odpadkov, ki bodo namenjeni recikliranju, do 60.000 ton goriva, ki bo prve in druge kakovosti, ter 7.000 ton komposta. Poleg tega bo iz mešanih in bioloških odpadkov nastalo tudi veliko plina za proizvodnjo elektrike in toplote.

Nazaj