Čistilna naprava za odpadne vode

Z novo čistilno napravo, ki je v okviru nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) začela obratovati 2010, onesnažene izcedne vode biološko in kemično prečistimo, tako da jih lahko spustimo v kanalizacijo. Vse procese spremljajo računalniki, ki jih lahko delavci nadzirajo tudi od doma − če npr. zamaši kateri filter ali se kaj pokvari, sistem takoj pošlje SMS-sporočilo na mobilni telefon. Čistilna naprava dnevno lahko prečisti do 640 kubičnih metrov izcednih voda iz odloženih odpadkov. Tehnološki postopek vključuje biološko čiščenje z dodatno ultrafiltracijo, absorbcijo na aktivnem oglju in selektivno ionsko odstranjevanje bora.