Objekti za predelavo odpadkov

Tovarna za predelavo odpadkov, kot RCERU poljudno rečemo, uporablja najmodernejšo in trajnostno tehnologijo za ravnanje z odpadki v evropskem merilu ter zagotavlja zelena delovna mesta. Ključni del regijskega centra so trije objekti, v katerih poteka mehansko-biološka obdelava odpadkov, in sicer za ločeno zbrane biološke odpadke, iz katerih pridobivamo kompost, in za preostanek komunalnih odpadkov. Sprejemamo in sortiramo tudi kosovne odpadke.

Obdelava odpadkov potekala v treh sklopih tehnološkega procesa. V prvem poteka mehanska separacija mešanih komunalnih odpadkov in priprava trdnega goriva, v drugem anaerobna fermentacija biorazgradljivih odpadkov, izločenih iz mešanih komunalnih odpadkov, s proizvodnjo bioplina in v tretjem predelava ločeno zbranih bioloških odpadkov s proizvodnjo bioplina.

Namena mehansko-biološke obdelave sta zmanjšanje količine odpadkov, namenjene na odlagališče, in izločanje frakcij, ki se jih lahko reciklira – npr. kovine in stekla ter pridobivanje komposta iz bioloških odpadkov.

V sklopu mehansko-biološke obdelave v objektih RCERO Ljubljana vsako leto pridobimo približno 60.000 ton trdnega goriva iz odpadkov različne kurilne vrednosti, 35.000 ton digestata po anaerobni obdelavi težke frakcije mešanih komunalnih odpadkov, 6.000 ton lesa, 7.000 ton komposta po obdelavi ločeno zbranih organskih, biorazgradljivih odpadkov, 25.000 ton izločenih sekundarnih surovin, 17.000 MWh električne energije in 36.000 MWh toplotne energije iz pridobljenega bioplina v procesu.