Cilj: reciklirati vsaj polovico odpadkov

15. 06. 2011

Ministrstvo za okolje in prostor je na osnovi direktiv EU pripravilo osnutek uredbe o odpadkih in ga podalo v javno razpravo za mesec dni. Glavno sporočilo je, da je treba odpadke pravilno ločevati, saj jih le na ta način lahko ustrezno predelamo in uporabimo za nadaljnjo uporabo. Slovenija in še devet držav v EU so s prenosom evropske direktive zamujale že dalj časa in so zato prejele opomin Evropske komisije.

Kot so povedali na okoljskem ministrstvu, se bo za podjetnike in posameznike oziroma gospodinjstva z novo uredbo marsikaj spremenilo. Gospodinjstva bodo morala ločevati odpadke bolj kakovostno, saj bo lahko Slovenija le tako do leta 2020 dosegla cilj 50-odstotnega recikliranja odpadkov. Podjetja bodo morala upoštevati hierarhijo ravnanja z odpadki. To pomeni, da bodo morala imeti v mislih, da v čim večji meri preprečijo nastanek odpadkov, ko bodo nastali, pa jih bodo morala reciklirati in nenazadnje že v naprej razmišljati tudi o odlaganju. Direktiva govori tudi o tem, da bo moralo vsako podjetje kot povzročitelj odpadkov spremljati le-te od nastanka do odlaganja. To je razburilo podjetja, ki menijo, da bo sledenje neizvedljivo. Očitki letijo tudi na evidenčne liste, ki jih bodo morala podjetja ob tem izpolnjevati. Kot so dejali na ministrstvu, ima Agencija RS za okolje za to že pripravljeno rešitev, in sicer, da bi zbiralci in obdelovalci odpadkov poslovali elektronsko in se priključili na sistem agencije. Ta način bi spremljanje odpadkov poenostavil, uporabljati pa bi ga lahko začeli v začetku leta 2012.

Nazaj