Dobre prakse naših sosedov

20. 01. 2014

Nekatere italijanske občine, iz provinc Priula in Treviso, so si zastavile ambiciozne »zero waste« cilje. Do leta 2022 želijo na območju obeh provinc, kjer je skupaj 500.000 prebivalcev v 50 občinah, ločeno zbrati kar 96,7 % vseh komunalnih odpadkov in jih predelati za ponovno uporabo. Hkrati želijo doseči, da bi leta 2022 vsak prebivalec ustvaril le 10 kg mešanih ostankov odpadkov na leto.

Njihovo javno komunalno podjetje Contarina izvaja sistem ravnanja z odpadki, ki vključuje zbiranje od vrat do vrat (mešani ostanki odpadkov, kuhinjski odpadki, papir, steklo, plastika in kovine), sistem plačaj, kolikor odvržeš, sistem podatkovnih baz, nadzor in komuniciranje.

Vse bolj se posvečajo temu, da mešane komunalne odpadke preusmerjajo v materialno predelavo. Predelavo in pridobivanje sekundarnih surovin spodbuja in narekuje tudi EU, ki spodbuja preprečevanje nastajanja odpadkov in recikliranje. Zato so zahteve po deležih snovne izrabe vedno večje, količine mešanih ostankov odpadkov se bodo nižale, njihova obdelava pred odlaganjem pa bo obvezna. Te zahteve bo za občine širše osrednjeslovenske regije, ki so vključene v projekt, izpolnjeval RCERO Ljubljana.

Nazaj