Dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja na vpogled

10. 02. 2014

Agencija Republike Slovenije za okolje z javnim naznanilom obvešča javnost o upravnem postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-167/2006-18 z dne 29. 11. 2007 za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega. Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, to je v vlogo stranke za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju zagotovljen od 07.02.2014 do 10.03.2014 na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1a, 1102 Ljubljana (pritličje, soba P05) in sicer: ponedeljek: od 9.00 do 12.00, sreda: od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure, petek: od 9.00 do 12.00 ure.

Javno naznanilo (.pdf)

Nazaj