EU odobrila 2,1 milijona evrov za šest slovenskih okoljskih projektov

19. 07. 2011

Evropska komisija je odobrila 244 milijonov evrov za 183 novih projektov v okviru evropskega finančnega instrumenta za okolje LIFE+ (evropski finančni instrument za okolje s proračunom v višini 2,143 milijarde evrov za obdobje 2007-2013), med njimi tudi 2,1 milijona evrov za šest projektov iz Slovenije. Po besedah komisarja za okolje Janeza Potočnika bodo ti novi projekti prispevali k ohranjanju narave in izboljšanju okolja, vključno z bojem proti podnebnim spremembam, kot tudi pripomogli k vseevropskemu osveščanju glede okoljskih izzivov.

Od šestih slovenskih projektov v skupni vrednosti 4,3 milijona evrov štirje sodijo v sklop dejavnosti za obveščanje in komunikacije, dva pa v sklop Narava. Prvi od štirih je projekt za ločeno zbiranje odpadkov z imenom Separate Collection v izvedbi družbe za ravnanje z odpadno embalažo Slopak, drugi je projekt za izboljšanje recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov ter odpadkov, ki nastajajo pri rušenju v sektorju gradbeništva z imenom Rebirth v izvedbi Zavoda za gradbeništvo Slovenije, tretji je projekt o ravnanju z električno in elektronsko opremo v izvedbi ZEOS z imenom Slovenia Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), zadnji pa je projekt o pomembnosti varovanja in ohranjanja sladkovodnih ekosistemov z imenom Aquaviva v izvedbi Lutre, Inštituta za ohranjanje naravne dediščine.

V sklopu Narava je prvi projekt z imenom Simarine-Natura v izvedbi Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, drugi pa Ljubljanica connects Univerze v Ljubljani.

Nazaj