Gradnja objektov za obdelavo odpadkov (MBO)

31. 05. 2013

Glavni del projekta nadgradnje RCERO Ljubljana so objekti za predelavo odpadkov. Izbrali smo tehnološko najmodernejši in ekološko najbolj trajnosten koncept: napravo, ki iz obnovljivega bioplina proizvaja zeleno elektriko, iz odpadne embalaže pa sekundarno gorivo. S tem bo preostanek odpadkov za odlaganje zmanjšan na minimum, poleg tega pa se bosta proizvajali električna in toplotna energija za uporabo neposredno na objektu.

Trenutno potekata rušenje obstoječih in gradnja dveh nadomestnih objektov: avtopralnice ter objekta za skladiščenje nevarnih gospodinjskih odpadkov. Letos jeseni bomo pridobili gradbeno dovoljenje in začeli graditi glavne objekte, prve odpadke pa bo nova tovarna za obdelavo odpadkov začela sprejemati sredi leta 2015.

Nazaj