Lani smo v Sloveniji ločeno zbrali več odpadkov

13. 05. 2011

V Sloveniji v povprečju ločeno zberemo petino vseh odpadkov. Glede na evropske zahteve bomo morali do leta 2020 zbrati ločeno vsaj polovico vseh odpadkov, kar naj bi dosegli z novo zakonodajo.

Na okrogli mizi, ki je na temo ravnanja s komunalnimi odpadki, njihovega ločenega zbiranja in nadaljnje uporabe potekala v Novem mestu, je Barbara Avčin Tržan, direktorica direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor, povedala, da bo okoljsko ministrstvo prebivalstvo pozivalo h doseganju evropskih zahtev s posebnimi programi ozaveščanja.

Novi zakonski predlogi za vsako regijo predpisujejo, kakšni in kateri so deleži na področju ločenega zbiranja odpadkov, ki jih morajo dosegati izvajalci javne službe. Z namenom približati se evropski družbi recikliranja z visoko stopnjo učinkovitosti rabe virov, bomo po vsej Sloveniji že naslednji mesec ločeno začeli zbirati papir, plastiko, kovine in ostale ločene frakcije ter biološke odpadke.

Nazaj