Le še 26 odlagališč, ki lahko delujejo do leta 2015

16. 02. 2011

V Sloveniji je 26 odlagališč komunalnih odpadkov, ki lahko delujejo le še do leta 2015 oziroma do izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki (CERO). Edini regijski center z vsemi potrebnimi objekti deluje v Celju, je pa s pomočjo kohezijskih sredstev za okolje v programskem obdobju 2007 – 2013 načrtovanih še devet takšnih projektov.

Gradnja centra v Ljubljani v vrednosti 144 milijonov evrov še poteka, ima pa že urejeno odlagalno polje, zgrajeno čistilno napravo, v sklopu javnega naročila pa potekajo pogajanja za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov. Skupni regijski center za ravnanje z odpadki pa načrtujejo tudi Slovenska Bistrica, Dolenjska, Puconci, Primorska, občine Gorenjske, Nova Gorica, občine Notranjske, Istre in Krasa, medtem ko na območju Podravja še vedno potekajo dogovori med občinami Maribor, Ptuj in Ormož z okolico. Je pa izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki (CERO) le eden izmed ciljev države na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. Glavna naloga čaka posamezne izvajalce javnih služb po občinah, ki morajo zagotoviti cilje ločenega zbiranja odpadkov, ki so povzeti iz različnih evropskih direktiv. Je pa Evropska komisija opozorila, da številne države članice nove okvirne direktive o odpadkih še vedno niso prenesle v nacionalne zakonodaje, pa čeprav bi morale to storiti že zdavnaj. Po zadnjem poročilu Evropske komisije mora tudi Slovenija še veliko storiti pri zmanjševanju in recikliranju odpadkov, saj v Sloveniji na odlagališčih še vedno pristane 80 odstotkov odpadkov, medtem ko je povprečje v Evropski uniji 40 odstotkov. Delež recikliranih odpadkov v Sloveniji sicer sunkovito narašča, še vedno pa znaša le okoli 12 odstotkov.

Nazaj