Ljubljani za las ušel naziv Zelena prestolnica Evrope leta 2015

21. 06. 2013

V finalnem izboru za naziv Zelene prestolnice Evrope so bila letos štiri evropska mesta, Ljubljana, Bruselj, Glasgow in Bristol, ki je na koncu kot priznanje za svoje projekte na področju okolja in zelene ekonomije, ki prispevajo h kakovosti življenja v mestu, prejelo naziv Zelena prestolnica Evrope leta 2015. Kandidate komisija ocenjuje na podlagi 12 kazalnikov doseganja visokih okoljskih standardov, kot so boj proti podnebnim spremembam, kakovost politike javnega prometa, zelena urbana območja, kakovost zraka, omejevanje hrupa, ravnanje z odpadki, poraba vode, ekološke inovacije, upravljanje z okoljem in energetska politika. Ljubljana se je že potegovala za ta naziv, a ji tako daleč kot letos še ni uspelo priti. Upamo, da ji bosta izgradnja RCERA in njegov prispevek k reševanju problematike zbiranja in predelave odpadkov prinesla še kakšen glas več.

Nazaj