Občina Bloke pristopila k projektu RCERO

10. 03. 2011

Občina Bloke je danes gostila osem županov razširjene osrednje slovenske regije. Podpisali so aneks k Pogodbi o pristopu sedmih občin k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana. Prejšnjim sedmim občinam se je pridružila tudi občina Bloke.

Občine, ki so danes podpisale aneks k pogodbi o sodelovanju pri projektu RCERO, so poleg Mestne občine Ljubljana in občine Bloke še občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Ribnica, Loški Potok in Sodražica ter Cerklje na Gorenjskem. Nove občine pristopnice so se zavezale k skupnemu koriščenju načrtovanih kapacitet RCERO Ljubljana. Projekt RCERO Ljubljana je v Sloveniji najobširnejši projekt na področju reševanja ravnanja z odpadki in je v 65,88 % sofinanciran iz kohezijskega sklada. Nosilni investitor je Mestna občina Ljubljana, ki zastopa tudi interese ostalih šestnajstih občin sovlagateljic projekta RCERO.

Nazaj