Odpiranje ponudb za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov

17. 10. 2011

V sklopu javnega naročila za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov, objavljenim na Portalu javnih naročil, dne 07. 07. 2009, št. objave JN5430/2009, in na informacijskem portalu Uradnega lista Evropske unije, dne 09. 07. 2009, št. objave 2009/S 129-188136, je danes v prostorih javnega podjetja Snaga potekalo odpiranje ponudb po postopku konkurenčnega dialoga. Pravočasno so prispele tri ponudbe (nepravočasnih ni bilo). Na odpiranju se je ugotavljajo le stroške obratovanja EUR/Mg, ponudbeno ceno investicije v EUR (brez DDV) ter roke izvedbe za Odsek 5, Odsek 6 in Odsek 4, izraženih v tednih, kar sledi iz spodnjih tabel. Formalna popolnost ponudb skladno z zahtevami razpisne dokumentacije se v tej fazni ni ugotavljala, saj je stvar nadaljnjega ocenjevanja ponudb, kar pomeni, da postopek še ni zaključen.

 

Ponudnik
Tenderer
Konzorcij STRABAG AG & STRABAG Umweltanlagen GmbH Konzorcij GORENJE d.d. & DANECO IMPIANTI SRL Konzorcij RIKO d.o.o. & CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d.
OPCIJA A z RTO (Regenerativna Termična Oksidacija odpadnega zraka) in s tem povezanimi tehnološkimi prilagoditvami
OPTION A with RTO and related technological adaptations
Stroški obratovanja EUR/Mg input
Operational costs EUR/Mg input
93,81 82,56 78,5255
Ponudbena cena investicije v EUR (brez DDV)
Investment price in EUR (excluding VAT)
131.700.730,42 129.828.922,19 136.641.905,10
Rok izvedbe v tednih*
The execution period in weeks
207 207 205

 

Ponudnik
Tenderer
Konzorcij STRABAG AG & STRABAG Umweltanlagen GmbH Konzorcij GORENJE d.d. & DANECO IMPIANTI SRL Konzorcij RIKO d.o.o. & CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d.
OPCIJA A brez RTO (Regenerativna Termična Oksidacija odpadnega zraka) in s tem povezanimi tehnološkimi prilagoditvami
OPTION A without RTO and related technological adaptations
Stroški obratovanja EUR/Mg input
Operational costs EUR/Mg input
89,46 78,10 75,9206
Ponudbena cena investicije v EUR (brez DDV)
Investment price in EUR (excluding VAT)
127.650.189,06 127.968.517,41 132.672.835,91
Rok izvedbe v tednih*
The execution period in weeks
207 207 205

*Ponudbe so segmentirane za posamične odseke, zato je podan rok izvedbe za delovanje celotnega projekta.

Nazaj