Ponudniki za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov presegajo zagotovljena sredstva

30. 11. 2011

V sklopu javnega naročila za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov je pooblaščeni naročnik, Snaga javno podjetje, d. o. o., prejel tri končne ponudbe. Vse tri so zaradi preseganja zagotovljenih sredstev izločene kot nesprejemljive. Naročnik bo naročilo oddal po postopku s pogajanji.

Nazaj