Pristopili še občini Žiri in Gorenja vas – Poljane; skupaj v projekt RCERO vključenih 27 občin

20. 12. 2011

Včeraj so se v Ljubljani na redni 6. seji sešli člani Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d. o. o., in soglasno potrdili besedilo pogodbe, s podpisom katere bosta občini Gorenja vas – Poljane in Žiri pristopili k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki – RCERO Ljubljana.

Člani Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d. o. o., so soglašali z besedilom Pogodbe o pristopu občin Gorenja vas - Poljane in Žiri k skupnem ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana in pooblastili župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića za podpis omenjene pogodbe.

S podpisom omenjene pogodbe se bosta občini Žiri in Gorenja vas – Poljane pridružili preostalim občinam osrednjeslovenske regije, ki so se skupaj z Mestno občino Ljubljana odločile za skupno, sistematično in okolju prijazno reševanje problematike ravnanja z odpadki. Skupaj bo tako v projekt RCERO vključenih 27 občin.

Nazaj