Recikliranje ne zgolj odlaganje

10. 08. 2011

Vlada je konec julija sestankovala o predlogih in osnutkih o več gospodarskih temah. Med drugim je sprejela tudi uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Slednja določa obveznost obdelave odpadkov pred odlaganjem, pri čemer mešane komunalne odpadke dovoljuje obdelovati le v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki. V Sloveniji je 26 odlagališč komunalnih odpadkov, ki lahko delujejo le še do leta 2015 oziroma do izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki (CERO). Do takrat pa prav zaradi zamika pri izgradnji teh centrov uredba določa "olajšave" glede obdelave teh odpadkov.

Nazaj