Snaga in Strabag: Nadgradnja RCERO Ljubljana bo končana v enem

25. 11. 2014

Na današnjem srečanju z mediji, ki ga je podjetje STRABAG d. o. o. organiziralo v sodelovanju z javnim podjetjem Snaga, so bili predstavljeni ključni mejniki izgradnje glavnih objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (RCERO MBO). Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki, ki bo eden večjih takih v Evropi, bo končan v zastavljenih rokih in v okviru predvidenih investicijskih sredstev.

Nazaj